By Dirkjan van Ittersum

Uit gelekte FBI-documenten blijkt dat Amerikaanse opsporingsambtenaren de opkomst van Internet of Things (IoT) met argusogen volgen. Ze zien de opkomst van bijvoorbeeld videodeurbellen als een kans, maar ook als een bedreiging. 

In een technische analyse uit november 2019 staat dat de FBI gegevens van IoT-apparaten graag gebruikt om te zoeken naar misdadigers. Vooral digitale gegevens over de locaties van verdachten worden gezien als belangwekkend.

Het gaat om een FBI-bulletin dat in handen kwam van The Intercept nadat hackers 269 gigabyte aan politiedocumenten hadden buitgemaakt onder de noemer BlueLeaks.

Toch is de FBI niet uitsluitend positief. De politiedienst vreest dat agenten worden gefilmd door IoT-camera’s, waardoor de privacy en veiligheid van agenten in het geding komt. Ook komt het voor dat verdachten via een camera een huiszoeking zien aankomen, wat politieonderzoek in de wielen kan rijden.

Als voorbeeld noemt het document een incident uit 2017 toen agenten onderzoek deden in een huis in New Orleans. Via een camera kon de eigenaar van het huis meekijken met de huiszoeking en mensen waarschuwen die in de buurt waren.

Het bericht FBI ziet IoT-apparaten als hulpmiddel, maar ook als bedreiging verscheen eerst op ChannelConnect.

Read more here:: www.isptoday.nl/feed/