By Arnold le Febre

Roaming is in veel opzichten van bedrijfskritisch belang voor mobiele operators. Vincent Zeebregts, country manager Fortinet Nederland, vertelt dat daar verschillende redenen voor zijn. “Wat het meest in het oog springt is dat het aantal mobiele abonnees wereldwijd maar blijft toenemen, en wel met zo’n 2% per jaar. Hetzelfde geldt voor het aantal mobiel verbonden machines en IoT-apparaten. In 2020 waren er zo’n 1,8 miljard apparaten verbonden, en volgens de prognoses zal dit aantal in 2024 uitkomen op ruim 4 miljard.  We zien ook dat EU-regelgeving operators dwingt om de roamingkosten op een acceptabel peil te houden, zodat die vergelijkbaar zijn met die in het eigen land van de gebruiker. Dit is nodig om abonnees te beschermen tegen een torenhoge telefoonrekening.”

Volgens Zeebregts leveren ook mobiele standaarden een belangrijke bijdrage aan de toename van het roamingverkeer. “Apparaten met 4G-verbindingen genereerden vaak meer data dan vorige generaties. 4G gaf de aanzet tot een groter aantal IoT-apparaten en een intensiever gebruik daarvan. De technologie bepaalde hoe en waar deze apparatuur werd ingezet. Door 5G komt deze groei in een stroomversnelling. Meer brandbreedte, lagere latency en een reductie van het energieverbruik zijn slechts een paar van de voordelen die 5G te bieden heeft. Het feit dat deze technologie ook wordt gebruikt als basis voor bedrijfsprocessen (en niet alleen mobiele verbindingen) draagt natuurlijk ook bij aan de groei van het roamingverkeer.”

Vincent Zeebregts

Het roamingproces beschermen om zakelijke groei te waarborgen

Firewalls voor het signaalverkeer zoals GTP (GPRS Tunneling Protocol)-firewalls spelen een belangrijke rol bij het beveiligen van het roamingproces. De inspectie van signaal- en gebruikersverkeer door de GTP is van cruciaal belang voor de detectie van cyberbedreigingen. “Door het inspecteren van het gebruikersverkeer kunnen we bijvoorbeeld nagaan welke gebruikte applicaties waardevol zijn met het oog op business intelligence, normaal en afwijkend gedrag van elkaar onderscheiden en herstelmaatregelen treffen”, vertelt Zeebregts.

“GTP-firewalls zijn onmisbaar voor veel toepassingen voor de beveiliging van roaming. Denk aan Internet of Things. Hoewel de groei van het roamingverkeer als gevolg van de coronacrisis is afgenomen, is er wel een aanhoudende groei van het aantal mobiel verbonden IoT-apparaten die voor bedrijfsprocessen worden ingezet. Zodra het roamingverkeer weer naar het normale niveau is teruggekeerd, zal er dus sprake zijn van roaming voor veel meer IoT-apparaten. Die vertonen vaak ook een heel ander gedrag qua bandbreedteverbruik dan consumenten en zakelijke reizigers.”

“Daarnaast is schaalbaarheid belangrijk. Het aantal netwerksessies neemt zienderogen toe vanwege het groeiende aantal apparaten dat voor roamingdoeleinden worden gebruikt. Dit is met name het gevolg van de toename van het aantal IoT-apparaten binnen netwerken. Een GTP-firewall wordt vaak ingezet als georedundant systeem vanwege de belangrijke rol die deze speelt bij het beschermen van het netwerk tegen roaminggerelateerde risico’s. En met het oog op het grote aantal sessies is het op peil houden van de werking van de GTP in diverse geografische locaties van groot belang. Dit kan goed worden opgevangen met gesynchroniseerde GTP-firewalls.”

Inzicht helpt bij beveiligen én groei

Volgens Zeebregts is het belangrijk om een 360 graden overzicht te hebben op alles wat er binnen het netwerk en met apparaten gebeurt. “Dat is een open deur, maar wél waar. Hoe meer inzicht een operator heeft in het gedrag van klanten, applicaties en apparaten tijdens het roamen, hoe effectiever die problemen kan oplossen of zelfs voorkomen. Goed overzicht biedt operators waardevolle informatie voor het analyseren van trends, het plannen van de groei en het verkrijgen van business intelligence. En helpt hun bedrijf vervolgens bij hun groeistrategie en marktuitbreiding.”

Het bericht Fortinet Nederland: ‘Hoog tijd om mobiele roaming goed te beveiligen’ verscheen eerst op ChannelConnect.

Read more here:: www.isptoday.nl/feed/