By Kim Loohuis

Nederlandse bedrijven in de cloud, hosting en digitale infrastructuur sectoren bundelen hun krachten in de Nederlandse Cloud infrastructuur Coalitie (CiC) om de Nederlandse en Europese positie op het gebied van clouddiensten te verstevigen. Deze coalitie is een initiatief van De Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), de Dutch Hosting Provider Association (DHPA), ISPConnect en kennisinstituut TNO.

Clouddiensten zijn essentiële bouwstenen voor veel innovaties op basis van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) en het Internet of Things (IoT). Zulke innovaties moeten bijdragen aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen maar functioneren niet zonder opslag, rekenkracht en software uit de cloud. Voor kleinere Europese spelers is het alleen lastiger om te kunnen concurreren in een omvangrijk internationaal cloudspeelveld, waar grotere spelers een schaalvoordeel hebben. Eisen op het gebied van betrouwbaarheid en het waarborgen van privacy wegen ook voor kleinere spelers extra zwaar. Nederlandse en Europese cloudaanbieders zijn daarom vaak afhankelijk van dienstverleners uit andere werelddelen.

Samenwerking

Nederlandse spelers in de cloudsector zijn goed uitgerust om de vruchten te plukken van nieuwe ontwikkelingen rondom cloudtechnologieën. Onderlinge samenwerking tussen deze spelers is dus van belang en een coalitie is daarom een goede start, zegt Ruud Alaerds, directeur van DHPA: Deze problemen werpen drempels op voor het gebruik van clouddiensten, en remmen daarmee de expansie van Nederlandse en Europese spelers. Met deze coalitie willen we landelijk, maar ook Europees zoals in het GAIA-X initiatief en de door de Europese Commissie recent aangekondigde Industry Alliance voor Cloud & Data, een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen. Dit is pas het begin en we roepen anderen uit de sector op om zich bij ons aan te sluiten zodat we samen de uitdaging aan kunnen gaan.”

Acties coalitie
De CiC wil een meer gebalanceerd speelveld creëren voor clouddienstaanbieders door innovaties, publiek-private samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe standaarden te bevorderen, uniform bewijs van zekerheden voor clouddiensten te realiseren en te sturen op proactieve betrokkenheid van de Nederlandse overheidsinstanties om de nationale belangen te behartigen. De komende tijd richt de coalitie zich op het verkennen van de rol die GAIA-X hierin gaat spelen en op de samenwerking met andere Nederlandse belanghebbenden. Dit zijn onder andere de Datadeel-coalitie, de Online Trust Coalitie (OTC), de Nederlandse AI-coalitie (NLAIC), initiatieven in de Zorg, de digitale overheid en de Smart Industry-programma’s. Daarnaast streeft de coalitie naar verdere samenwerking met de Nederlandse overheid en met Europese betrokken partijen, om bij te dragen aan de invulling van de Europese ambities op het gebied van Cloud en Data, cyber security, en het integreren van de Europese interne markt.

Het bericht Nederlandse Cloud Infrastructuur Coalitie eerste stap naar slagvaardig digitaal Nederland verscheen eerst op ChannelConnect.

Read more here:: www.isptoday.nl/feed/