By Brian de Groot

“Iedereen wereldwijd gedigitaliseerd toegang geven tot veilige energie, zonder het klimaat te belasten”, dat is de missie van Schneider Electric. “Sterker nog, door de energievoorziening te elektrificeren en digitaliseren zullen we in staat zijn het klimaat te ontzien”, legt Dennis Rutten, System Architecture Designer bij Schneider Electric uit.

Door middel van digitalisering kunnen we meer informatie (data) uit de energie-voorziening halen. Dat zorgt voor inzicht in het gebruik.” Ook andere systemen in gebouwen, zoals de luchtverversing, leveren data. Die data op zich hebben, stelt Rutten, geen meerwaarde. Die waarde ontstaat pas als je de gegevens gaat verwerken en gebruiken als input voor beslissingen. “Het opslaan en analyseren van die data en op basis daarvan systemen beheren en sturen is een enorme kans voor partners van APC by Schneider Electric”, legt de System Architecture Designer uit. “En dat geldt vooral voor die IT-partners die edge-oplossingen kunnen uitrollen.”

Naast digitalisering is elektrificatie van de energievoorziening het tweede grote thema dat speelt. Om de opwarming van de aarde te remmen, is een afscheid van olie en gas als energiedragers noodzakelijk. Rutten: ”De nieuwe vormen van energie – zon en wind – zijn echter veel minder stuurbaar dan fossiele energiedragers. Als er veel vraag is naar stroom, dan kun je een kolencentrale wat harder laten werken om de piek op te vangen. Bij zon en wind ben je afhankelijk van het weer, en dat laat zich niet beïnvloeden.” Ook om met die uitdaging om te kunnen gaan is digitalisering nodig. “Je moet het gebruik van energie aansturen op basis van data. Zo kun je bijvoorbeeld laadstations voor elektrische auto’s aansturen op basis van de beschikbare energie.”

Gebouwen worden ‘slimmer’

In Finland was Schneider Electric betrokken bij de bouw van een groot distributie-centrum voor Lidl. Als er veel energie beschikbaar is, dan worden de vriezers automatisch iets kouder ingesteld. Dat kost dan even meer energie, maar als er minder stroom beschikbaar is dan koel je minder. Op die manier kan een soort ‘energiebuffer’ opgebouwd worden. Ook woningen worden ‘slimmer’ en ook daar zal in de nabije toekomst gestuurd worden op het afstemmen van aanbod en behoefte.

‘De digitale transformatie van de energievoorziening en gebouwbeheer bestaat in de kern uit het combineren van IoT met edgecomputing. Bij dat proces spelen partners een belangrijke rol’

Schneider Electric levert niet alleen hardware, maar nadrukkelijk ook software voor het monitoren en beheren van de infrastructuur via de cloud. Partners kunnen de eindklant ontzorgen door die taak als managed services op zich te nemen. Rutten: “De oplossingen bestaan eigenlijk uit drie lagen. Als basis de devices, die met elkaar verbonden zijn via het internet. Dan een lokale softwarelaag in een edge-oplossing en uiteindelijk daarboven een beheer- en analyselaag. Die laatste laag maakt het mogelijk het gebruik van de installaties te voorspellen en de infrastructuur te beheren.”

Samenwerking tussen partners

De energietransitie is eigenlijk nog maar net begonnen en biedt nieuwe kansen en specialisaties voor partners. Rutten: “Energie en IT groeien naar elkaar toe. Je zou kunnen zeggen dat het gebouw zelf een edge-locatie wordt.” Scheider Electric ziet daarbij vooral een rol voor MSP’s, die beheer, monitoring en aansturing als dienst leveren. “Via onze interface kunnen partners vanuit de cloud meerdere klanten ontzorgen. Het platform is daarbij vendor-neutraal”, legt de System Architecture Designer uit. Schneider Electric biedt partners uitgebreide trainingen, zodat die zich gericht kunnen specialiseren en in dat segment toegevoegde waarde kunnen leveren.

“We hebben een divers en breed partnernetwerk”, meldt Rutten. “Dat is nodig om het hele ecosysteem in te vullen.” Het is daarbij belangrijk dat partners intensief met elkaar samenwerken. “Elektro en IT komen bij elkaar. Theoretisch is het natuurlijk mogelijk dat een IT-reseller zich bijschoolt in elektra, maar in de praktijk zal hij toch samenwerken met een energiespecialist. Op die manier ontstaat voor de eindgebruiker de ideale oplossing.” Om het samenwerken te stimuleren kent Schneider Electric een online ‘matchmaking’-platform, Exchange genoemd, waar partners elkaar kunnen vinden en wederzijds diensten kunnen aanbieden.

Samenwerken is ook om een andere reden belangrijk. “De systemen worden steeds complexer. We hebben in Nederland een tekort aan technisch personeel, terwijl we juist steeds meer experts nodig hebben. Dus voor de energietransitie belangrijk dat die experts elkaar weten te vinden.”

Uiteenlopende projecten

Digitalisering van installaties vind je overal, niet alleen in grote stadions of distributie-centra. Zo kampte een restaurant in Delft op een druk moment onverwacht met een langdurige stroomonderbreking. Door aan de elektrische installatie een energiemeter toe te voegen wordt de eigenaar van tevoren gewaarschuwd dat de installatie niet optimaal functioneert. Daarnaast krijgt de eigenaar meteen ook inzicht in zijn energiegebruik.

Een omvangrijker project speelde bij hotelketen Hilton. Door het boekingssysteem te koppelen aan de klimaatbeheersing, worden alleen die kamers verwarmt of gekoeld waar in de loop van de dag gasten zullen verblijven. Door daarnaast in plaats van een kamersleutel een app te gebruiken met locatiebepaling, ‘weet’ het systeem dat gasten na afwezigheid weer in de buurt van het hotel komen en zal de klimaatbeheersing reageren. Daarmee bespaart de keten veel energie.

[Dit artikel is eerder gepubliceerd in ChannelConnect 5 – 2020]

Lees het artikel hier in PDF

Het bericht Schneider: Partners kunnen IoT en edge bij elkaar brengen verscheen eerst op ChannelConnect.

Read more here:: www.isptoday.nl/feed/