By Arnold le Febre

Het belang van blockchain en robotisering is voor finance professionals met de jaren afgenomen. In 2019 gaf nog 33 procent aan te verwachten dat blockchain een grote invloed op de financiële sector zou hebben en 29 procent dacht dit van robotisering. Inmiddels zijn deze percentages geslonken naar respectievelijk zeventien en twintig procent. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen vijf jaar door FinTech-bedrijf Visma | Onguard is uitgevoerd.

Wat betreft het gebruik van robotisering merken de finance professionals weinig verschil. Waar in 2020 zeventien procent aangaf robotisering te gebruiken in hun systemen, is dat in 2022 gestegen tot slechts twintig procent. Welke technologieën hebben door de jaren heen dan niet ingeboet op populariteit? Dat zijn big data, AI en IoT. Zowel big data als IoT staan sinds 2018 in de top drie van meest invloedrijke technologieën volgens finance professionals.

Adriaan Kom, CCO bij Visma | Onguard: “Het is opvallend dat finance professionals het idee hebben niet veel te doen met robotisering en de invloed op de financiële sector niet inzien. Tegelijkertijd is het ook een compliment voor deze technologie, omdat het inmiddels zo ingebed zit in systemen dat de professionals niet doorhebben hoeveel ze er al gebruik van maken. Want dat het gebruik van robotisering de afgelopen jaren is toegenomen, staat vast. Blockchain daarentegen lijkt de belofte nog niet waar te maken op dit moment en wordt veel minder ingezet dan een aantal jaar terug werd gedacht.”

Met de juiste technologieën wordt het voor finance professionals ook mogelijk om real-time te rapporteren, wat noodzakelijk is om de juiste organisatiebeslissingen te kunnen maken. Het aantal professionals dat al met real-time data werkt is de afgelopen jaren niet gestegen. In 2020 gaf vijftien procent hier al beschikking toe te hebben, in 2022 was dat slechts veertien procent.

Het aantal bedrijven dat slechts eens per jaar financiële cijfers rapporteert staat dit jaar voor het eerst op nul procent. In 2020 werd dat nog bij zes procent van de bedrijven gedaan.

Het bericht Visma | Onguard : ‘Invloed van blockchain en robotisering neemt af’ verscheen eerst op ChannelConnect.

Read more here:: www.isptoday.nl/feed/